• Quick Access
 • Announcements
 • ULAKBİM TR DİZİN

  Dergimizin Ulakbim TR Dizin başvurusu kabul edilmiş olup, dizinleme başvuru süreci devam etmektedir.


  OANNES

  OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin Mart 2020 sayısı yayınlanmıştır. Eylül 2020 sayımız için makale başvuruları devam etmektedir.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Kullandığımız İntihal Programları

Summary


SORULARLA ESKİÇAĞ (ESKİBATI) TARİHİ’NDE YÖNTEM SORUNU
Bilimsel anlamda “Eskibatı” kavramı ile bugün, Eski Hellen ve Roma’nın İÖ 3.000/2.800’lerden İS 7. yüzyıl başlarına kadar uzanan yaklaşık 3.500 yıllık dönemi tanımlanmaktadır. Eskibatı kavimlerinin, bir başka deyişle, bugünkü Avrupa kültür ve uygarlığının “düşünsel atası” sayılan Hellen kültürü yanında bu kültürün Avrupa’ya taşınmasında aracı olan Roma kültürünün tarihi, böylece başında Minos Uygarlığının bulunduğu, sonunda ise tüm Akdeniz’in fethedilerek “mare nostrum” olarak adlandırılmasının yer aldığı bir zaman kesiti içinde gelişmiştir. Eskibatı tarihinin coğrafi mekânı ise, Ege Havzası ile Kıta Hellas ve İtalya başta olmak üzere, içinde Karadeniz’in de yer aldığı 2.969.000 km2lik bir alandır. Bu alanda erken tarihlerden itibaren ortaya çıkan hiçbir devlet “Eskibatı” kavimleri olan Eski Hellen, Roma gibi geniş çaplı imparatorluklar haline gelmemişler doğrusunu söylemek gerekirse siyasal ekonomik bir sistem geliştirmemişlerdir. Bu nedenle Eskibatı Tarihi’ni bilmek ve anlamak aynı zamanda birçok milletin tarihi bir başka deyişle Dünya Tarihi hakkında da az ya da çok bilgi sahibi olmak demektir. Bu bağlamda, biz çalışmamızda “Eskiçağ” kavramının yer ve zaman bakımından değerlendirilmesi, bilimsel anlamda nitelikleri gereği “Eskidoğu Tarihi” ve “Eskibatı Tarihi” olarak genellikle iki gruba ayrılması, bu alanlarda özellikle de Eskibatı Tarihi alanında araştırma konularının nasıl belirlendiği, belirlenen konunun nasıl araştırılması gerektiği, araştırma konusuyla ilgili verilerin toplanması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin ise nasıl gerçekleştirileceği gibi konularda en çok merak edilen soruları cevaplandırmaya çalışacağız.

Keywords
Eskiçağ, Eskibatı, Eski Hellen, Roma, Eskibatı Sorunu
Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Samsun / Türkiye
Telefon :+90 532 561 07 37 Faks :+90 362 457 60 81
Eposta :oannesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri