• Quick Access
 • Announcements
 • ULAKBİM TR DİZİN

  Dergimizin Ulakbim TR Dizin başvurusu kabul edilmiş olup, dizinleme başvuru süreci devam etmektedir.


  OANNES

  OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin Mart 2020 sayısı yayınlanmıştır. Eylül 2020 sayımız için makale başvuruları devam etmektedir.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Kullandığımız İntihal Programları

Summary


TÜRKİYE’DE ESKİ BATI TARİHÇİLİĞİNİN SORUNLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
Bu araştırmada Türkiye’de Eski Batı tarihçiliğinin son on yıldaki gelişimi ile var olan mevcut durumun incelenmesi amacıyla öncelikle üniversitelerdeki akademik personel ve onların çalışma alanları ele alınmıştır. Aynı zamanda Eskiçağ tarihi ile ortak çalışma zeminine sahip olan Arkeoloji, Epigrafi ve Klasik Filoloji alanlarındaki çalışmalar da taranarak, bu çalışmaların yöntemleri ve yoğunlaştıkları konular bakımından Eskiçağ bilimine paralellikleri olup olmadığı araştırılmıştır. Öte yandan Türkiye’de yayınlanan süreli yayınlarda Eski Batı tarihi alanına ait makalelerin kendisine ne kadar yer bulabildiği de incelenmiştir. Ayrıca yerli ve yabancılar tarafından kurulan enstitüler ve bunların faaliyetleri üzerinde durularak yürütülen çalışmaların niteliği ve gelişimi izlenmiştir. Bununla birlikte üniversitelerimizde hazırlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezleri de araştırılarak Eski Batı tarihi içindeki çalışma alanlarının seviyesi ve tutarlılığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, Eski Batı tarihinin gelişmesi için ülkemizde yapılan çalışmaların yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle de Eski Batı tarihi alanında araştırma konularımızı kapsayan belli kalitede akademik bir derginin yayınlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Keywords
Eski Batı Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Epigrafi, Klasik Filoloji.
Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Samsun / Türkiye
Telefon :+90 532 561 07 37 Faks :+90 362 457 60 81
Eposta :oannesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri