• Quick Access
 • Announcements
 • ULAKBİM TR DİZİN

  Dergimizin Ulakbim TR Dizin başvurusu kabul edilmiş olup, dizinleme başvuru süreci devam etmektedir.


  OANNES

  OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin Mart 2020 sayısı yayınlanmıştır. Eylül 2020 sayımız için makale başvuruları devam etmektedir.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Kullandığımız İntihal Programları

Summary


ASURLU TÜCCARLARIN ANADOLU'DAKİ KUMAŞ TİCARETLERİ
Asur Ticaret Kolonileri Çağı adını verdiğimiz dönem (1974-1719), Asurlu tüccarların Anadolu’da ticaretle uğraştıkları yaklaşık 250 yıllık zamanı kapsamaktadır. Söz konusu dönemde, Asurlu tüccarların, ticari faaliyetlerini Anadolu içlerine kadar yayarak, gelişmiş bir ticaret ağı kurmuş oldukları anlaşılmaktadır. Tüccarların ticaretini yaptıkları kalay, süs eşyaları, kumaşlar ve dokuma ürünleri gibi malzemeler, bu ticari faaliyetin temelini oluşturuyordu. Bu malzemelerin büyük bir çoğunluğunu kumaşların oluşturduğunu görmekteyiz. Tüccarların Asur’dan ve Babil’den kumaş getirerek, Anadolu’da ticaretini yaptıkları bilinmektedir. Tüccarlar sadece ithal edilen kumaşların değil, Anadolu yerli üretimi olan kumaşların da ticaretlerini yapıyorlardı. Ancak belgelerden anlaşıldığı kadarıyla, Asur’dan ithal edilen kumaşlar daha fazla talep görmekteydi. Metinlerde ticareti yapılan kumaşların; kalitelerine, çeşitlerine, renklerine, ağırlıklarına ve fiyatlarına sıklıkla yer verilmektedir. Ticareti yapılan bütün kumaşların fiyatları, tür ve kalitesine göre çeşitlilik göstermekteydi. Belgelerde daha çok gümüş üzerinden değerlendirilen kumaşların bazen de, bakır ve kalay üzerinden satışa sunuldukları görülmektedir.

Keywords
Asur, Anadolu, Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Ticaret ve Kumaş.
Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Samsun / Türkiye
Telefon :+90 532 561 07 37 Faks :+90 362 457 60 81
Eposta :oannesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri