• Quick Access
  • Announcements
  • OANNES

    OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin Mart 2020 sayısı için makale başvuruları tamamlanmış olup, Eylül 2020 sayımız için makale başvuru kabulüne başlanmıştır.


    Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

    Kullandığımız İntihal Programları

Summary


AKSUM KRALLIĞI’NIN ORTAYA ÇIKIŞ, YÜKSELİŞ VE YIKILIŞININ TEMEL DİNAMİKLERİ
Aksum Krallığı, Habeşistan ya da Etiyopya olarak bilinen coğrafyada MÖ 1000 ila MS 900’lü yıllarda hüküm sürmüş bir devlettir. Bu çalışmada krallığın doğuş, yükseliş ve çözülme evrelerini şekillendiren temel unsurlar ele alınmıştır. Bu bağlamda, Kuzeybatı Afrika Boynuzu bölgesinde oluşan tarımsal geçim rejimi ve ona bağlı olarak gelişen kentliliğin tarihsel bir miras olarak Aksum kenti ve krallığına devredilmesinin üzerinde durulmuştur. Buna ek olarak Aksum’un deniz aşırı ticarete bölgesel partner olarak eklemlenmesinin devletin zenginleşmesi üzerindeki etkisine değinilmiştir. Son olarak tarım ve ticaret odaklı güçlenme yaşayan krallığın, bu iki unsurun istikrarını sağlamak adına din, vergi ve fetih araçlarını kullandığı öne sürülmüştür.

Keywords
Aksum Krallığı, Etiyopya, Roma İmparatorluğu, deniz aşırı ticaret
Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Samsun / Türkiye
Telefon :+90 532 561 07 37 Faks :+90 362 457 60 81
Eposta :oannesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri