• Quick Access
 • Announcements
 • ULAKBİM TR DİZİN

  Dergimizin Ulakbim TR Dizin başvurusu kabul edilmiş olup, dizinleme başvuru süreci devam etmektedir.


  OANNES

  OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin Mart 2020 sayısı yayınlanmıştır. Eylül 2020 sayımız için makale başvuruları devam etmektedir.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Kullandığımız İntihal Programları

Summary


YENİ ASUR DEVLETİ’NİN MISIR POLİTİKASI
MÖ 1. bin Mezopotamya tarihine Yeni Asur Devleti damga vurmuştur. Özellikle III. Tiglat-pileser döneminde idari alanda başlayan reformist hareketler ordu içerisinde de devam ettirilmiştir. Bu dönemde daimi orduya geçen Yeni Asur Devleti her bölgeye sefer düzenleyebilecek profesyonel askerlerden oluşan bir yapıya kavuşmuştu. Bu güçlü ordu sayesinde Asur devleti geniş coğrafyalarda egemenlik sahası kazanmış ve büyük bir imparatorluk halini almıştır. İmparatorluğun geniş sınırları Mezopotamya’dan Anadolu’ya, İran’dan Akdeniz’e hatta Mısır ülkesine kadar ulaşmıştır. Yazıtlar ve rölyefler gibi arkeolojik buluntulardan anlaşıldığı kadarıyla farklı birliklerden oluşan ve sayıları yüzbinleri bulan Yeni Asur ordusu kralların komutasında ekonomik kaygı ve siyasi üstünlük amacıyla farklı coğrafyalarda işgal hareketlerine girişmişlerdir. Özellikle dönemin önemli hammadde kaynaklarının bulunduğu ve ticari bir merkez konumunda olan Mısır ülkesi, gelişmiş bir teşkilat yapısına sahip olan Yeni Asur ordusunun ilk hedeflerinden birisi olmuştur. Bu çalışmamızda Yeni Asur Devleti’nin Mısır politikasını ele almaya çalışacağız.

Keywords
Mezopotamya, Yeni Asur, III. Tiglat-pileser, Ordu, Mısır
Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Samsun / Türkiye
Telefon :+90 532 561 07 37 Faks :+90 362 457 60 81
Eposta :oannesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri