• Quick Access
 • Announcements
 • ULAKBİM TR DİZİN

  Dergimizin Ulakbim TR Dizin başvurusu kabul edilmiş olup, dizinleme başvuru süreci devam etmektedir.


  OANNES

  OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin Mart 2020 sayısı yayınlanmıştır. Eylül 2020 sayımız için makale başvuruları devam etmektedir.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Kullandığımız İntihal Programları

Summary


HARAPPA VE MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ ARASINDAKİ TİCARETE DAİR KANITLAR
Dünyanın ilk medeniyetleri, verimli tarım arazilerine yakın olan nehir kenarlarında yerleşik hayata geçmişlerdir. Coğrafya, insanları sosyal, ekonomik, kültürel ve dini yönden etkilemiştir. Su kaynaklarına yakın olarak yaşamayı tercih eden Harappa – İndus medeniyeti halkı M.Ö. 3000 - 1500 tarihleri arasında var olmuş ve tarımsal arazilerinden elde ettikleri artı ürünü, hammaddeyi ve işlenmiş materyalleri diğer ülkelerle takas etmişlerdir. Harappa medeniyeti, çevresindeki diğer bölgeler dışında en fazla etkileşimde bulunduğu denizaşırı bölge olan Mezopotamya ile ticaret yapmıştır. İki medeniyetin karşılıklı olarak etkileşimde bulunmaları için temel itici faktör ise ticarettir. Kara ve deniz yolu taşımacılığı ile çağının çok üzerinde tekniklerle iç ve dış ticaret ağları kurmuşlardır. Çalışmamız, her iki bölgede ticarete dair kanıtların olduğunu ve elde edilen bu kanıtlarla iki medeniyet arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Keywords
Mezopotamya, Harappa, İndus, Ticaret.
Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Samsun / Türkiye
Telefon :+90 532 561 07 37 Faks :+90 362 457 60 81
Eposta :oannesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri