• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • ULAKBİM TR DİZİN

  Dergimizin Ulakbim TR Dizin başvurusu kabul edilmiş olup, dizinleme başvuru süreci devam etmektedir.


  OANNES

  OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin Mart 2020 sayısı yayınlanmıştır. Eylül 2020 sayımız için makale başvuruları devam etmektedir.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Kullandığımız İntihal Programları

TÜRKİYE’DE ESKİ BATI TARİHÇİLİĞİNİN SORUNLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
(RECONSIDERATIONS ON THE PROBLEMS OF ANCIENT WESTERN HISTIOGRAPHY IN TURKEY )

Yazar : MUZAFFER DEMİR  HAYRİYE SARIKAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 2
Sayfa : 177-200


Özet
Bu araştırmada Türkiye’de Eski Batı tarihçiliğinin son on yıldaki gelişimi ile var olan mevcut durumun incelenmesi amacıyla öncelikle üniversitelerdeki akademik personel ve onların çalışma alanları ele alınmıştır. Aynı zamanda Eskiçağ tarihi ile ortak çalışma zeminine sahip olan Arkeoloji, Epigrafi ve Klasik Filoloji alanlarındaki çalışmalar da taranarak, bu çalışmaların yöntemleri ve yoğunlaştıkları konular bakımından Eskiçağ bilimine paralellikleri olup olmadığı araştırılmıştır. Öte yandan Türkiye’de yayınlanan süreli yayınlarda Eski Batı tarihi alanına ait makalelerin kendisine ne kadar yer bulabildiği de incelenmiştir. Ayrıca yerli ve yabancılar tarafından kurulan enstitüler ve bunların faaliyetleri üzerinde durularak yürütülen çalışmaların niteliği ve gelişimi izlenmiştir. Bununla birlikte üniversitelerimizde hazırlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezleri de araştırılarak Eski Batı tarihi içindeki çalışma alanlarının seviyesi ve tutarlılığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, Eski Batı tarihinin gelişmesi için ülkemizde yapılan çalışmaların yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle de Eski Batı tarihi alanında araştırma konularımızı kapsayan belli kalitede akademik bir derginin yayınlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Eski Batı Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Epigrafi, Klasik Filoloji.

Abstract
In this study, in order to investigate the development of the ancient western historiography in Turkey in the last decade, first of all the number of academicians and their research fields within this relevant area has been taken into consideration. At the same time, the studies in the disciplines of archeology, epigraphy and classical philology have been set forward in order to find their common grounds with the discipline of ancient western history in terms of their methods and major subjects. On the other hand, the intensity of the publication of articles covering the ancient western history within the relevant periodicals in Turkey has been researched. Moreover, the level and the coherence of the research fields within the discipline of ancient western history in Turkey have been determined by analyzing the thesis of master and doctorate in this field. It has been concluded that the works as regard to the development of ancient western historiography are not sufficient enough. In particular, the publication of a periodical of a certain quality in this field is urgently necessitated.

Keywords
Ancient Western History, Ancient History, Epigraphy, Classical Philology
Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Samsun / Türkiye
Telefon :+90 532 561 07 37 Faks :+90 362 457 60 81
Eposta :oannesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri