• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • ULAKBİM TR DİZİN

  Dergimizin Ulakbim TR Dizin başvurusu kabul edilmiş olup, dizinleme başvuru süreci devam etmektedir.


  OANNES

  OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin Mart 2020 sayısı yayınlanmıştır. Eylül 2020 sayımız için makale başvuruları devam etmektedir.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Kullandığımız İntihal Programları

ASURLU TÜCCARLARIN ANADOLU'DAKİ KUMAŞ TİCARETLERİ
(TRADE FABRICS OF ASSYRIAN MERCHANTS IN ANATOLIA )

Yazar : GÜL ULUTAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 3
Sayfa : 83-98


Özet
Asur Ticaret Kolonileri Çağı adını verdiğimiz dönem (1974-1719), Asurlu tüccarların Anadolu’da ticaretle uğraştıkları yaklaşık 250 yıllık zamanı kapsamaktadır. Söz konusu dönemde, Asurlu tüccarların, ticari faaliyetlerini Anadolu içlerine kadar yayarak, gelişmiş bir ticaret ağı kurmuş oldukları anlaşılmaktadır. Tüccarların ticaretini yaptıkları kalay, süs eşyaları, kumaşlar ve dokuma ürünleri gibi malzemeler, bu ticari faaliyetin temelini oluşturuyordu. Bu malzemelerin büyük bir çoğunluğunu kumaşların oluşturduğunu görmekteyiz. Tüccarların Asur’dan ve Babil’den kumaş getirerek, Anadolu’da ticaretini yaptıkları bilinmektedir. Tüccarlar sadece ithal edilen kumaşların değil, Anadolu yerli üretimi olan kumaşların da ticaretlerini yapıyorlardı. Ancak belgelerden anlaşıldığı kadarıyla, Asur’dan ithal edilen kumaşlar daha fazla talep görmekteydi. Metinlerde ticareti yapılan kumaşların; kalitelerine, çeşitlerine, renklerine, ağırlıklarına ve fiyatlarına sıklıkla yer verilmektedir. Ticareti yapılan bütün kumaşların fiyatları, tür ve kalitesine göre çeşitlilik göstermekteydi. Belgelerde daha çok gümüş üzerinden değerlendirilen kumaşların bazen de, bakır ve kalay üzerinden satışa sunuldukları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Asur, Anadolu, Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Ticaret ve Kumaş.

Abstract
The period we call the Age of Assyrian Trade Colonies (1974-1719) covers approximately 250 years of time when the Assyrian merchants engaged in trade in Anatolia. In this period, it is understood that Assyrian traders have established an advanced trade network by spreading their commercial activities to Anatolia. Materials such as tin, ornaments, fabrics, and woven products traded by traders were the basis of this commercial activities. It is seen that the majority of these products are made up of fabrics. It is known that traders have been trading in Anatolia by bringing fabric from Assyria and Babylon. These traders were trading not only the imported fabrics but also the fabrics of Anatolian domestic production. However, as understood from the historical documents, fabrics imported from Assyria were in greater demand. Qualities, varieties, colors, weights and prices of the fabrics traded in the text are often given. The prices of all traded fabrics varied according to their type and quality. It is seen that the fabrics, which are mostly charged of silver, are sometimes offered for sale through copper and tin.

Keywords
Assyrian, Anatolia, Assyrian Trade Colonies, Trade and Fabric.
Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Samsun / Türkiye
Telefon :+90 532 561 07 37 Faks :+90 362 457 60 81
Eposta :oannesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri