• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • ULAKBİM TR DİZİN

  Dergimizin Ulakbim TR Dizin başvurusu kabul edilmiş olup, dizinleme başvuru süreci devam etmektedir.


  OANNES

  OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin Mart 2020 sayısı yayınlanmıştır. Eylül 2020 sayımız için makale başvuruları devam etmektedir.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Kullandığımız İntihal Programları

HURRİLERİN MENŞEİ VE HURRİ-SUBAR SORUNU
(THE ORIGIN OF THE HURRIANS AND THE HURRIAN-SUBARIAN PROBLEM )

Yazar : MEHTAP DİNÇER    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 3
Sayfa : 1-23


Özet
Hurriler, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye’nin kuzeydoğusundan başlayıp batı İran yaylaları, Türkiye’nin doğusu ve Ürdün Vadisi’ne kadar yayılan ve Paleolitik, Mezolitik/Epipaleolitik ve Neolitik çağlara ait buluntular veren, Eskiçağ’ın en gelişmiş kültürlerinden birisi olan Karaz Kültürü’nün yaratıcıları olarak kabul görmektedirler. Bunun yanında MÖ 3. binyıl eski Mezopotamyası üzerine araştırmalar yapan bilim insanlarının önemli bir kısmı için Hurri-Subartu toplumları arasında bir ayrım söz konusu bile değildir. Yani Subar ya da Subartu olarak bilinen topluluk da Eski Yakındoğu kültürleri arasında çok önemli roller üstlenmiş, özellikle MÖ 2. binyılın siyasi tarihinde söz sahibi olan birçok siyasi organizasyon oluşturmuş Hurrilerden başkası değildir. Hurri toplumlarının ve siyasi oluşumlarının, dönemin siyasi tarihinde derin izler bıraktıkları bugün bilinen bir gerçektir. Bunun dışında Hurrilerin dönemin kültürüne olan etkilerinin de yadsınamaz düzeyde olduğu eldeki edebi ve dinsel metinlerde kendisini göstermektedir. Ayrıca Mezopotamya ve Anadolu kültürleri arasında köprü işlevi gören Hurriler, her iki kültürü kendi bünyesinde birleştirerek bu kültürlerin daha uzun süreler hayatta kalmalarında etkili olmuşlardır.

Anahtar Kelimeler
Hurri, Mitanni, Subar-Subartu

Abstract
Abstract: Hurrians are accepted as spreading the areas of starting from Georgia, Armenia, Azerbaijan and north east of Turkey till highlands of Iran, east of Turkey and Jordan Valley and giving ancient findings belonged to Paleolithic, Mezolithic/Epipaleolithic and Neolithic eras, and also known as the creators of one of the most developed cultures of prehistoric period: the Karaz Culture. Hurrians have played very important parts among Old Near East Cultures, and it is a society of forming many political organization having a say especially at the political history of 2000 BC. Besides, according to the scientists that do research on Ancient Mesopotamia in 3nd millenium BC. That is the society known as Subar or Subartu is no other society than Hurrians that founded various political organizations which had importantroles among old Near East cultures and especially dominated political history throughout 2nd millenium BC. Today it is a fact that the Hurrian societies and its political formations engraved that period’s political history. In addition to that, the undeniable effect of the Hurrians to the culture of the that period shows itself at the literary and religious texts in hand. Also, Hurrians who were acting like a bridge between Mesopotamia and Anatolia cultures, embodies both culture in itself and ensured their survival for longer period of times.

Keywords
Hurri, Mitanni, Subar-Subartu
Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Samsun / Türkiye
Telefon :+90 532 561 07 37 Faks :+90 362 457 60 81
Eposta :oannesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri