• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • ULAKBİM TR DİZİN

  Dergimizin Ulakbim TR Dizin başvurusu kabul edilmiş olup, dizinleme başvuru süreci devam etmektedir.


  OANNES

  OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin Mart 2020 sayısı yayınlanmıştır. Eylül 2020 sayımız için makale başvuruları devam etmektedir.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Kullandığımız İntihal Programları

AKSUM KRALLIĞI’NIN ORTAYA ÇIKIŞ, YÜKSELİŞ VE YIKILIŞININ TEMEL DİNAMİKLERİ
(MAIN DYNAMICS OF THE EMERGENCE, RISING AND COLLAPSING OF AKSUM KINGDOM )

Yazar : AHMET GÖKSEL ULUER    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 3
Sayfa : 25-39


Özet
Aksum Krallığı, Habeşistan ya da Etiyopya olarak bilinen coğrafyada MÖ 1000 ila MS 900’lü yıllarda hüküm sürmüş bir devlettir. Bu çalışmada krallığın doğuş, yükseliş ve çözülme evrelerini şekillendiren temel unsurlar ele alınmıştır. Bu bağlamda, Kuzeybatı Afrika Boynuzu bölgesinde oluşan tarımsal geçim rejimi ve ona bağlı olarak gelişen kentliliğin tarihsel bir miras olarak Aksum kenti ve krallığına devredilmesinin üzerinde durulmuştur. Buna ek olarak Aksum’un deniz aşırı ticarete bölgesel partner olarak eklemlenmesinin devletin zenginleşmesi üzerindeki etkisine değinilmiştir. Son olarak tarım ve ticaret odaklı güçlenme yaşayan krallığın, bu iki unsurun istikrarını sağlamak adına din, vergi ve fetih araçlarını kullandığı öne sürülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Aksum Krallığı, Etiyopya, Roma İmparatorluğu, deniz aşırı ticaret

Abstract
The Kingdom of Aksum is a state that ruled in the geography known as Abyssinia or Ethiopia between 1000 BC to 900 AD. In this study, the basic elements that shape the emergence, rising and collapsing phases of the kingdom are addressed. In this context, the agricultural subsistence regime in the Horn of the Northwest Africa region and the transfer of the developing urbanism as a historical heritage to the city and kingdom of Aksum is emphasized. Also, the effect of the inclusion of Aksum to the overseas trade as a regional partner on the enrichment of the state is mentioned. Finally, it is asserted that the kingdom that was strengthened by agricultural and commercial activities used the instruments of religion, taxation and invasion to stabilise those two aspects.

Keywords
Aksum Kingdom, Ethiopia, Roman Empire, overseas trade
Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Samsun / Türkiye
Telefon :+90 532 561 07 37 Faks :+90 362 457 60 81
Eposta :oannesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri