• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • ULAKBİM TR DİZİN

  Dergimizin Ulakbim TR Dizin başvurusu kabul edilmiş olup, dizinleme başvuru süreci devam etmektedir.


  OANNES

  OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin Mart 2020 sayısı yayınlanmıştır. Eylül 2020 sayımız için makale başvuruları devam etmektedir.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Kullandığımız İntihal Programları

ARKEOLOJİ; GEÇMİŞ, ZAMAN VE KURAM
(ARCHAEOLOGY; PAST, TIME AND THEORY )

Yazar : SERDAR ÖZBİLEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 3
Sayfa : 41-65


Özet
Arkeoloji bilimi geçtiğimiz yüzyıllarda kutsal kitapta adı geçen yerleri bulmaya yönelik olarak bazı gezginlerin seyahatleri ile başlamış, daha sonraları ise kıymetli eşya bulmak amaçlı bir evreye bürünmüştür. Arkeoloji, bu sürecin sonunda bilimsel bir evrenin ilk aşamalarını aralamayı başarmıştır. Bilimsel yolun en büyük belirtilerinden birisi de bilgi birikimi ile ilerliyor olmasıdır. Arkeoloji biliminin tarihsel stratigrafisine baktığımızda bunu iyi bir şekilde görebilmekteyiz. Bu çalışmamızda arkeolojinin tanımı, doğuşu, hedefleri, dünyadaki gelişimi ile bu doğrultuda ortaya atılan kuramlara bakacağız.

Anahtar Kelimeler
Arkeoloji, Art-Süreçsel, Geçmiş, Kuram, Süreçsel.

Abstract
The science of archaeology has begun with the travels of some travellers in the past centuries in order to find the places mentioned in the bible book, later on, it took a stage to find precious goods. Archaeology succeeded in opening up the first stages of a scientific period. One of the biggest signs of the scientific path is that it is progressing with the accumulative knowledge. When we look at the historical stratigraphy of archaeological science, we can see this in a good way. In this study, we will look at the definition of archaeology, its birth, its goals, its development in the world and the theories put forward in this direction.

Keywords
Archaeology, Art-Processual, Past, Processual, Theory.
Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Samsun / Türkiye
Telefon :+90 532 561 07 37 Faks :+90 362 457 60 81
Eposta :oannesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri