• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • ULAKBİM TR DİZİN

  Dergimizin Ulakbim TR Dizin başvurusu kabul edilmiş olup, dizinleme başvuru süreci devam etmektedir.


  OANNES

  OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin Mart 2020 sayısı yayınlanmıştır. Eylül 2020 sayımız için makale başvuruları devam etmektedir.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Kullandığımız İntihal Programları

ESKİ MEZOPOTAMYA HUKUKUNDA AİLE VE EVLİLİK
(FAMILY AND MARRIAGE IN ANCIENT MESOPOTAMIAN LAW )

Yazar : NAZAN SÜNBÜL    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 3
Sayfa : 99-113


Özet
Ebeveyn ve çocuklardan oluşan en küçük toplumsal birim olarak tanımlanan ailenin temelleri, çok erken dönemlere dayanmaktadır. Eski Mezopotamya kavimlerine ait belgeler, ailenin oluşumu, aile bireyleri ve karşılıklı yükümlülükleri, aile içi ilişkiler, ailenin korunması ve devamı hususunda önemli bilgiler içermektedir. Eski Mezopotamya’ya ait yazılı belgelere göre kadın ile erkeğin, şahitler huzurunda yazılı vesika ile evlenmeleriyle ailenin ilk adımı atılmakta ve çocukların katılmasıyla da söz konusu kurumun oluşumu tamamlanmaktadır. Gerek hukuki ve iktisadi belgeler gerekse de kanun metinlerindeki evlenme-boşanma, eşler arasındaki ilişkiler, miras ve evlat edinme konularına dair maddeler, aile birliğinin esas kabul edildiğini göstermektedir. Zira soyun devamı, mirasın aktarımı, toplumsal düzenin sağlanması, duygusal olduğu kadar dayanışmaya dayanan aynı zamanda ekonomik bir birlik olan aile ile mümkün olup oluşturulan tüm kurallar, ailenin bütünlüğü ve sürekliliğinin sağlanmasına yöneliktir.

Anahtar Kelimeler
Eski Mezopotamya’da Aile, Evlilik, Çocuk, Hukuk

Abstract
The family, which is described as the smallest social unit consisting of parents and children, is based on the early historical periods of humankind. The cuneiform texts belonging to the ancient Mesopotamians include significant information about the formation of the family, family members and mutual obligations, intra-family relations, protection and continuation of the family. According to the cuneiform texts from Ancient Mesopotamian context, the first step to take in order to constitute the family is the marriage between a woman and a man, which is sealed by a cuneiform text before the witnesses, and the formation of this institution is completed with the participation of the children. Both legal and economic documents, as well as articles on marriage-divorce, relationships between spouses, inheritance and adoption in law texts show that family unity is considered essential. Because the continuation of the lineage, the transfer of heritage, the provision of social order, is only possible with the family, which is also an economic union based on solidarity as well as emotional, and all rules created accordingly are aimed to ensure the integrity and continuity of the family institution.

Keywords
Family in Ancient Mesopotamia, Marriage, Child, Law
Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Samsun / Türkiye
Telefon :+90 532 561 07 37 Faks :+90 362 457 60 81
Eposta :oannesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri