• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • ULAKBİM TR DİZİN

  Dergimizin Ulakbim TR Dizin başvurusu kabul edilmiş olup, dizinleme başvuru süreci devam etmektedir.


  OANNES

  OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin Mart 2020 sayısı yayınlanmıştır. Eylül 2020 sayımız için makale başvuruları devam etmektedir.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Kullandığımız İntihal Programları

HARAPPA VE MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ ARASINDAKİ TİCARETE DAİR KANITLAR
(PROOFS CONCERNING TRADE BETWEEN HARAPPA AND MESOPOTAMIA CIVILIZATIONS )

Yazar : Kadriye Leyla CEYHAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 1
Sayfa : 1-19


Özet
Dünyanın ilk medeniyetleri, verimli tarım arazilerine yakın olan nehir kenarlarında yerleşik hayata geçmişlerdir. Coğrafya, insanları sosyal, ekonomik, kültürel ve dini yönden etkilemiştir. Su kaynaklarına yakın olarak yaşamayı tercih eden Harappa – İndus medeniyeti halkı M.Ö. 3000 - 1500 tarihleri arasında var olmuş ve tarımsal arazilerinden elde ettikleri artı ürünü, hammaddeyi ve işlenmiş materyalleri diğer ülkelerle takas etmişlerdir. Harappa medeniyeti, çevresindeki diğer bölgeler dışında en fazla etkileşimde bulunduğu denizaşırı bölge olan Mezopotamya ile ticaret yapmıştır. İki medeniyetin karşılıklı olarak etkileşimde bulunmaları için temel itici faktör ise ticarettir. Kara ve deniz yolu taşımacılığı ile çağının çok üzerinde tekniklerle iç ve dış ticaret ağları kurmuşlardır. Çalışmamız, her iki bölgede ticarete dair kanıtların olduğunu ve elde edilen bu kanıtlarla iki medeniyet arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Mezopotamya, Harappa, İndus, Ticaret.

Abstract
All of the world's first civilizations have been settled on the river sides which are near the fertile agricultural land. Geography has influenced people in terms of social, economic, cultural and religious aspects. People of Harappa-Indus civilization who preferred to live close to water resources - have existed between 3000 and 1500 BC and have exchanged the surplus product that they obtained from agricultural lands, raw material and processed materials with other countries. Harappa civilization traded with Mesopotamia, the overseas region, where it interacted most outside the surrounding areas. Trade is the main driving force for the two civilizations to interact. They have established internal and external trade networks with the techniques of land and sea transportation which was far over its age. Our study aims to demonstrate evidence of trade in both regions and to demonstrate the relationship between these two civilizations.

Keywords
Mesopotamia, Harappa, İndus, Trade.
Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Samsun / Türkiye
Telefon :+90 532 561 07 37 Faks :+90 362 457 60 81
Eposta :oannesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri