• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • ULAKBİM TR DİZİN

  Dergimizin Ulakbim TR Dizin başvurusu kabul edilmiş olup, dizinleme başvuru süreci devam etmektedir.


  OANNES

  OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin Mart 2020 sayısı yayınlanmıştır. Eylül 2020 sayımız için makale başvuruları devam etmektedir.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Kullandığımız İntihal Programları

ESKİÇAĞDA ZİLE VE ÇEVRESİ
(ZİLE AND ITS SURROUNDINGS IN ANCIENT PERIOD )

Yazar : Cemre ASLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 1
Sayfa : 21-33


Özet
Tokat ilinin en büyük ilçelerinden olan Zile, Orta Karadeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır. Tokat’a 70 km uzaklıkta bulunan Zile’nin doğusu Turhal, kuzeyi Amasya ili Göynücek ilçesi, güneyi Artova ve Yozgat ili Kadışehri ilçesi, batısı ise Yozgat ili Çekerek ilçesi ile çevrilidir. Jeopolitik açıdan Anadolu’nun önemli bir noktası üzerinde olan Zile’de çağlar boyunca birçok imparatorluk hüküm sürmüştür. Bunlar; Hitit, Frig, Pers, Pontus, Roma ve Bizans’tır. Bölgede yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bulgular ışığında tarih öncesi devirleri de aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bunların yanı sıra dinsel açıdan da önemli bir konumda olan Zile, Anaitis mezhebinin dini merkezliğini yapmıştır. Dini ayinler sırasında panayırlar kurulmuş ve canlı bir ticaret merkezi olmasını sağlamıştır. Böylelikle kent, ekonomik yönden güçlü duruma gelmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tokat, Zile, Zela, Zelitis, Anzilia

Abstract
Zile is one of the biggest cities of Tokat province and is located in the Middle Black Sea Region. Located 70 kilometers from Tokat, Zile is surrounded by Turhal to the North, Amasya to Göynücek to the South, Artova and Yozgat to the west, Kadışehri and Yozgat to the Çekerek district. Many empires have been ruled during the city, which is on the important point of Anatolia terms of geopolitics. These are the Hittite, Phrygian, Persian, Pontus, Rome and Byzantium. The results of studies made in the region have been tried to be illuminated in prehistoric periods in the light of findings. In addition to these, Zile Anaitis what is also important in terms of religion has done the religious center of the sect. During the religious ceremonies, fairgrounds were established and the city became a lively commercial center. As a result, the city has become stronger in economic terms.

Keywords
Tokat, Zile, Zela, Zelitis, Anzilia
Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Samsun / Türkiye
Telefon :+90 532 561 07 37 Faks :+90 362 457 60 81
Eposta :oannesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri