• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • ULAKBİM TR DİZİN

  Dergimizin Ulakbim TR Dizin başvurusu kabul edilmiş olup, dizinleme başvuru süreci devam etmektedir.


  OANNES

  OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin Mart 2020 sayısı yayınlanmıştır. Eylül 2020 sayımız için makale başvuruları devam etmektedir.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Kullandığımız İntihal Programları

Son SayıEditör
Prof. Dr. L. Gürkan GÖKÇEK - Doç. Dr. Ercüment YILDIRIM - Dr. Öğr. Üyesi Okay PEKŞEN

Yayıncı :
Okay PEKŞEN

Samsun  21.09.2020

 | Kapak  | Jenerik Dosyası  | EditördenFATİH MEHMET BERK  
Göç Fenomeni: Tarihsel Perspektif Bağlamında İlk İnsan Göçleri Ss,
Migration Phenomenon: Early Human Migrations in A Historical Perspective

Özet | Abstract | Tam Metin |

BURAK FALAY  
Niğde-Melendiz Bölgesi’nin İnsan-Çevre Etkileşimi Bağlamında İskân Tarihi: Genel Bir Değerlendirme Ss,
Settlement History of Niğde-Melendiz Region in the Context of Human-Environment Interaction: A General Review

Özet | Abstract | Tam Metin |

FARUK AKYÜZ  
Asur Belgelerinde Nehir Ordali Ss,
River Ordeal in the Assyrian Documents

Özet | Abstract | Tam Metin |

VELİ ÜNSAL EDA ZİNCİR  
Güney Anadolu’nun (Adana, Antakya ve Mersin) En Erken İskân Tarihi Üzerine Bazı Gözlemler Ss,
The Early Settlement History of Southern Anatolia (Adana, Antakya And Mersin)

Özet | Abstract | Tam Metin |

GAMZE İME  
Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Anadolu’da Yabancı Tüccarlar Ss,
Foreign Traders in Anatolia During the Age of Assyrian Trade Colonies

Özet | Abstract | Tam Metin |

UĞUR CAN TUTKAOĞLU  
Babil Hukukunda Awilum, Muškenum ve Wardum Ss,
Awilum, Muškenum and Wardum in The Babylonian Law

Özet | Abstract | Tam Metin |

KÜRŞAT BARDAKCI  
Eski Anadolu’nun “Barbar” Halkı Kaškaların, Çağdaşlarıyla (Hitit-Luvi) Karşılaştırmalı, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı Ss,
The Comparative, Socio-Economic and Cultural Structure of Kaškas the People the “Barbarian” of Ancient Anatolian, with Their Contemporaries (Hittite-Luwian)

Özet | Abstract | Tam Metin |

DAVUT YİĞİTPAŞA OSMAN ÖZTÜRK  
Yeni Verilerle Anadolu’da Pers Mimarisi Geleneği: Apadanalar Ss,
Pers Architecture Tradition In Anatolia With New Data: Apadanas

Özet | Abstract | Tam Metin |

CEMAL YILMAZ  
Hatşepsut: Naibelikten Firavunluğa Yürüyen Bir Kraliçe Ss,
Hatshepsut: A Queen Who Walking from Regent to the Pharaoh

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Samsun / Türkiye
Telefon :+90 532 561 07 37 Faks :+90 362 457 60 81
Eposta :oannesjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri